Offerte aanvragen

Privacy

Privacy

P&A Bijsterbosch V.o.F. is een dakdekkersbedrijf, gespecialiseerd in bitumineuze platte en hellende daken, welke actief is in de sectoren onderhoud, renovatie en in de nieuwbouw.

Om onze activiteiten goed te kunnen doen, verwerken wij indien nodig persoonsgegevens van u. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en van de (persoons-)gegevens die u aan ons verstrekt. Dat doen wij altijd in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt.

Wij informeren u over de manier waarop wij uw (persoons-)gegevens gebruiken en welke rechten u daarbij heeft. Deze privacyverklaring kan aangepast worden, bijvoorbeeld omdat er wetwijzigingen zijn. Wij raden u daarom aan om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken.

Persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van uw gegevens is:

 1. Afhandeling van uw verzoek om informatie, contact of een offerte
 2. Als u reeds een klant of andere contactpersoon van ons bent, om onze informatie over ons contact met u in ons klantensysteem bij te werken.
 3. Beveiliging van onze website.

Wanneer u onder andere informatie opvraagt of online met ons een afspraak maakt, dan kunnen wij u vragen om onderstaande gegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • Naam contactpersoon
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld een bericht in een contactformulier.

Als P&A Bijsterbosch V.o.F.  persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, dan zullen wij u hierover altijd informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de privacyverklaring op de website van P&A Bijsterbosch V.o.F

Verantwoordelijke voor verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is P&A Bijsterbosch V.o.F., Indische Oceaan 42, 2673 CA  Naaldwijk. Bereikbaar via het hiervoor vermelde postadres of via info@bijsterboschdakbedekking.nl

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld

Uw persoonlijke gegevens kunnen door P&A Bijsterbosch V.o.F. verwerkt worden.

P&A Bijsterbosch V.o.F. vennoten of medewerkers raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. P&A Bijsterbosch V.o.F. onderhoudt en beheert de informatievoorziening. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken (als u hiervoor toestemming hebt gegeven), bijvoorbeeld aan (onder)aannemers, leveranciers en overige externe organisaties die niet bij P&A Bijsterbosch V.o.F. horen. Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat uitsluitend als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen in overeenstemming met de privacyverklaring van P&A Bijsterbosch V.o.F.

Indien organisaties buiten P&A Bijsterbosch V.o.F. om u een dienst aanbieden namens ons, of ons openbaar maken, omdat een gerecht of de politie of andere handhavingsdienst ons dit heeft gevraagd.

Behoud van persoonlijke gegevens

P&A Bijsterbosch V.o.F. bewaart uw persoonlijke gegevens alleen voor zolang als nodig is voor ons om uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven te gebruiken, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming, dan wordt dergelijke persoonlijke informatie bewaard totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt, of totdat de wettelijke bepaalde termijn is bereikt.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als P&A Bijsterbosch V.o.F. de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. P&A Bijsterbosch V.o.F. vraagt altijd om uw toestemming, voordat ze uw gegevens beschikbaar stelt aan derden.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de vennoten van P&A Bijsterbosch V.o.F.  Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door P&A Bijsterbosch V.o.F. te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. Bent u ontevreden over de klachtenafhandeling door P&A Bijsterbosch V.o.F. dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

01-05-2019